NIERUCHOMOŚCI - dlaczego warto inwestować?

Inwestycje w nieruchomości są uznawane przez ekspertów za najbezpieczniejszą obok inwestycji w złoto lokatę kapitału. Która więc forma inwestowania będzie lepsza? Odpowiedź wydaje się oczywista. W przypadku kruszcu mamy do czynienia z zamrożeniem środków finansowych, w oczekiwaniu na spodziewany wzrost wartości dobra na giełdach światowych. Niesie to za sobą oczywiste ryzyko zależności od sytuacji gospodarczej na świecie, a co za tym idzie, uzyskana stopa zwrotu może w znacznym stopniu różnić się od zakładanej. Dodatkowo należy zadbać o bezpieczne miejsce do przechowywania złota, co generuje dodatkowe koszty.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku zakupu nieruchomości. Nie napotkamy tu na typowe (towarzyszące alternatywnym sposobom lokaty kapitału) zagrożenia i trudności, gwarantując sobie tym samym w pełni kontrolowany przebieg procesu inwestycyjnego.

W 2001 roku odnotowano znaczny wzrost wartości inwestycji w nieruchomości w Europie środkowowschodniej w 2011 roku w Polsce, Czechach, Rumunii, oraz na Słowacji i Węgrzech. Zainwestowano łącznie 6,1 mld euro, co jest wartością ponad dwukrotnie wyższą niż osiągnięta w 2010 roku. Obecnie rynek nieruchomości przedstawia się wyjątkowo atrakcyjnie.
Sposób pozyskania środków finansowych na inwestycję w postaci kredytu hipotecznego jest stosunkowo łatwy. Sektor bankowy uznaje zakup nieruchomości za najbezpieczniejszą formę lokaty kapitału. 
 
 

Najbezpieczniejsza forma lokowania oszczędności w czasach kryzysu

“Według 40% badanych najlepszą formą lokowania oszczędności w czasie kryzysu jest zakup nieruchomości”

Najbezpieczniejsze formy lokowania oszczędności w czasach kryzysu
Źródło: Deutsche Bank PBC (badanie Homo Homini)

Znajdź nieruchomość

pierwotny wtórny

Newsletter

podaj swój adres email, aby otrzymywać informacje o nowych ofertach

sprzedaj swoją nieruchomośc

Kontakt

601 696 683,
609 555 491